Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en staat het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies ter zijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

drs. J.L.C. (Johan)  van der Werff
drs D.A. (Lex) Stijl RA (vicevoorzitter)
mr. R. (Ruby) Fasten
drs P. (Piet) van Slooten
drs. D.A. (Dorien) Jongeneel

De Raad van Toezicht kent de volgende drie commissies:

- remuneratiecommissie: de heer Van der Werff en de heer Stijl
- financiele commissie: mevrouw Jongeneel en de heer Stijl
- onderwijs en strategiecommissie: mevrouw Fasten en de heer Van Slooten


Algemeen profiel lid RvT

 

Voor nevenfuncties klik hier