College van Bestuur

De Stichting kent een eenhoofdig college van bestuur. De voorzitter van het college van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de kwaliteit en de financiële positie van de Stichting en de scholen. Daarnaast zorgt de voorzitter van het college van bestuur dat vooraf geformuleerde doelstellingen worden behaald.

Voorzitter van het college van bestuur van de Stichting is:
drs. A. (Arjan) Kastelein MBA