Bestuursbureau

Bestuursbureau

Onze scholen en de bestuurder worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door de medewerkers van het Bestuursbureau.

De medewerkers zijn werkzaam op gebied van financiën, personeel & organisatie, facilitaire zaken, huisvesting, inkoop en ICT. Kenmerkend voor het Bestuursbureau zijn flexibiliteit en dienstbaarheid aan de Voorzitter van het College van Bestuur en scholen. Daardoor kunnen bijv. de gevolgen van de onstuimige groei van de internationale scholen voor onder meer de tijdige werving van gekwalificeerd personeel, leermiddelen, huisvesting en bekostigingsvraagstukken goed worden opgevangen.

Hoofd bedrijfsvoering/controller, op interimbasis wordt de functie ingevuld door de heer Corné van Wieringen. Hij is verantwoordelijk voor finance, control, administratie, ICT, facilitaire zaken en huisvesting.

De positie Functionaris gegevensbescherming wordt op interim basis vervuld door de ICT manager de heer ir. S. Buchel.

Annemiek Hogendorp

Annemiek Hogendorp is hoofd Human Resource management. Zij is eindverantwoordelijk voor HR controlling, juridische zaken, HR beleid, HR advisering en de personeels- en salarisadministratie. De afdeling HR wil voor de scholen een partner in goed werkgeverschap zijn. De missie van de afdeling is “HR ondersteunt en adviseert bestuurder en schoolleiders op pro-actieve en innovatieve wijze, zodat medewerkers maximaal kunnen bijdragen aan excellent onderwijs.”