VWO RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM “SUPERSCHOOL”

VWO RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM “SUPERSCHOOL”

Elsevier Weekblad maakte vorige week bekend dat het vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim de eerste plaats inneemt in het scholenoverzicht van Zuid-Holland en een tweede plaats landelijk. “Een compliment waar we blij mee zijn”, zegt rector Annechien Verkade. “Het is ook de bevestiging dat we waarmaken wat we beloven: goed onderwijs geven”.

Criteria Elsevier Weekblad

Op de lijst van Elsevier komen 41 ‘superscholen’ voor, gerangschikt naar provincie. Elsevier baseert zich op de gegevens van de Inspectie van het Onderwijs. Er werd gekeken naar vier onderdelen. Het eerste is de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in klas 3 is uitgekomen, vergeleken met het advies van de basisschool. Het tweede onderdeel is de onderwijssnelheid, dat is de tijd die de leerling nodig heeft voor de eerste twee klassen. Het derde is het bovenbouwsucces, het aantal leerlingen dat zonder zitten blijven het eindexamen haalt. Het laatste onderdeel betreft het gemiddelde behaalde cijfer voor het centraal examen. ”Het advies van de basisschool is altijd ons vertrekpunt”, legt Willem Visser uit, conrector onderbouw. “Dat wij waarmaken wat zij adviseren, is ook een compliment voor hen.”  Op de landelijke lijst voor wat betreft ‘minste zittenblijvers’ en ‘hoogste examencijfers’ werd aan het vwo van het Rijnlands Sassenheim van Elsevier een tweede plaats toegekend.

Rijnlands Lyceum Sassenheim

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim ziet het als een uitdaging om het onderwijs steeds verder te verbeteren en te ontwikkelen. “Deze publicatie in Elsevier is een bevestiging van hoe wij onze schoolvisie in praktijk brengen: “iedere leerling op de juiste wijze stimuleren en onderwijs bieden op zijn/haar eigen niveau”. We herkennen en erkennen de talenten van leerlingen en collega’s en zorgen voor optimale begeleiding in het leer- en werkproces. Daarbij gaat veel aandacht naar het welbevinden van de leerling”, besluit de rector.