Rijnlands Lyceum Wassenaar Excellente School 2018

Rijnlands Lyceum Wassenaar Excellente School 2018

Het Ministerie van OCW heeft aan de vwo afdeling van het Rijnlands Lyceum Wassenaar het predicaat “excellente school”  toegekend. Het juryrapport typeert de school als “een ondernemende school die leerlingen een 21e eeuws toekomstgericht en internationaal curriculum aanbiedt en opleidt tot maatschappelijk bewuste wereldburgers.” Eerder verwierf de school het oordeel “goed” van de Onderwijsinspectie voor zowel de havo als de vwo afdeling. De school ziet de toekenning van dit predicaat als een erkenning van de bijzondere inspanning die door het team wordt gepleegd om “meer dan goed onderwijs” te verzorgen.