Internationale school Primary en School voor Jong Talent "Excellente School"

Internationale school Primary en School voor Jong Talent "Excellente School"

Op maandag 23 januari werd aan de Primary School van de International School of The Hague en aan de School voor Jong Talent het predicaat “Excellente School” toegekend.

De ISH Primary ontving het predicaat uit handen van de directeur Internationaal van het ministerie van OCW, mevrouw Anke Buiteveld. Bij de School voor Jong Talent was wethouder Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, degene die het predicaat mocht uitreiken.

De toekenning van het predicaat betekent dat de school onderwijs van bijzonder goede kwaliteit biedt aan zijn leerlingen. De directeuren van beide scholen, Juliette van Eerdewijk en Jan van Bilsen waren natuurlijk blij verrast met het predicaat en zien daarin een erkenning voor de passie waarmee het onderwijs op beide scholen wordt verzorgd. Op de ISH Primary is “looking for learning” het didactisch uitgangspunt en voor de School voor Jong Talent gaat het met name om de kans die aan leerlingen wordt geboden om naast hun reguliere havo/vwo opleiding op hoog niveau bezig te zijn met dans en muziek als vooropleiding voor de HBO opleiding aan het Conservatorium. De School voor Jong Talent is een samenwerkingsverband van het Rijnlands Lyceum Wassenaar met het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Het predicaat wordt uitgereikt voor een periode van drie jaar. Vorig jaar werd dit predicaat ook voor drie jaar uitgereikt aan het Rijnlands Lyceum Wassenaar en het Rijnlands Lyceum Sassenheim.  Maarten Knoester, bestuurder van de Stichting Het Rijnlands Lyceum is er trots op dat de Rijnlandse scholen op deze manier het uitgangspunt van “meer dan goed onderwijs” waarmaken.