Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag 2018

Met trots presenteren wij het Bestuursverslag 2018.

Het Bestuursverslag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum  over het kalenderjaar 2018 geeft u  gedetailleerde informatie over de doelstellingen voor 2018 en de realisatie ervan. Het betreft daarbij niet alleen de doelstellingen op stichtingniveau, maar met name ook op het niveau van de individuele scholen. De Stichting rapporteert over de bereikte resultaten op het gebied van onderwijs, personeel, financiën (inclusief continuïteitsparagraaf), huisvesting en ICT. De rectoren en directeuren van onze scholen leggen op een uniforme wijze verantwoording af over de door de scholen behaalde resultaten. In de bijlagen vindt u tevens een uitgebreide cijfermatige verantwoording.

Wij hopen dat dit Bestuursverslag u een beeld geeft van de wijze  waarop wij vorm en inhoud geven aan onze ambities die uiteraard gekoppeld zijn aan landelijke doelstellingen vastgelegd in sectorakkoorden, maar ook lokale doelstellingen die zijn vervat in lokale educatieve agenda’s van de gemeenten waarin onze scholen zijn gevestigd.

Als u naar aanleiding van dit Bestuursverslag vragen of opmerkingen heeft, neem dan met ons contact op: bestuur@rijnlandslyceum-csb.nl

Klik hier voor het Bestuursverslag 2018