Benoeming voorzitter College van Bestuur

Arjan Kastelein volgt per 1 augustus Maarten Knoester op als voorzitter College van Bestuur

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Het Rijnlands Lyceum heeft het volgende bekendgemaakt:

De huidige voorzitter van het College van Bestuur, dr. Maarten Knoester, treedt per 1 augustus 2019 terug in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Onder zijn leiding, die een periode van ruim 11 jaar bestrijkt, hebben de Stichting en de scholen een succesvolle ontwikkeling doorgemaakt en daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd.
Het verheugt mij nu om u namens de Raad van Toezicht te kunnen melden dat wij per 1 augustus in de opvolging van Maarten Knoester hebben kunnen voorzien met de benoeming van
de heer drs. Arjan Kastelein MBA. De heer Kastelein is onder meer als bedrijfskundige voor Philips werkzaam geweest in het buitenland en vervolgde vanaf 2003 zijn loopbaan als lid en voorzitter van het College van Bestuur van de Gooise Scholenfederatie, als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant en als voorzitter van het College van Bestuur (a.i.) bij het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs. Ook was hij bestuurslid van de VO-Raad en de MBO-Raad. Mede door zijn ervaring als expat voor Philips heeft hij affiniteit met het internationale karakter van onze Stichting. Wij zijn ervan overtuigd dat de heer Kastelein als geen ander past bij de bestuurlijke uitdagingen in het nationale en internationale onderwijs en wensen u met hem een vruchtbare samenwerking toe.

Met vriendelijke groet
drs. J.L.C. van der Werff
voorzitter van de Raad van Toezicht